Korenmolen Simonia
Basisproducten voor brood, cake, koekjes en pannenkoeken. Tevens het juiste adres voor uw huisdier en / of veevoer
Simonia
Webshop (NIEUW!!)
Producten
Broodmixen
Cake en Taartmixen
Granen en zaden
Overige bakproducten
Recepten
Paardenvoer
Huisdiervoer
Pluimvee en siervogel
Duivenvoer
Overig veevoer
Technische gegevens
Koekenbreker en maalderij
De Watersnood
Molen door de jaren heen
Contact en Openingstijden
De Watersnood
Ook Piershil heeft zware tijden gekend. Met name in 1953 is ook Piershil getroffen door het woeste water. Het dorp zelf bleef droog omdat de dijken van de polder Nieuw Piershil het hadden begeven en zo de druk op de dijken rond het dorp werdt vermakkelijkt. Dit weerhoud er niet van dat de polder aan de kant van de molen ook onder water kwam te staan met vele schades tot gevolg. Dit heeft er ook voor gezorgd dat vele huizen en gebouwen na de watersnood niet meer zijn hersteld zodat er een stuk vertrouwd Piershil verdween. De nu volgende foto's laten zien hoe het beeld was enkele uren nadat het water de Noordpolder tot zich had genomen. Waar of niet waar, ook deze foto's hebben grote ontdekkingen met zich meegebracht.


Toen het water weer was gezakt was de schade duidelijk zichtbaar. Het huis op de foto
(nu nr. 41) is hier dan ook dusdanig beschadigd dat de achtergevel is wegegeslagen. Als
we snel even naar binnen kijken zien we 2 staande palen met gaten erin. Dit zijn nog oude
houten molenroeden. Of deze roeden nog in de vorige molen hebben gezeten is niet
duidelijk. Wel is duidelijk dat het huis rond de jaren 90 is verbouwd en een stuk roe van
deze foto naar de molen is verhuisd en daar nog steeds aanwezig is.


Hoe klein het dorpje ook was.... Er was gewoon een benzinepomp en geloof het of niet,
deze was er ook nog in 1999. Toen is het hier op de foto zichtbare pand met benzinepomp
gesloopt. Op deze plaats staan nu een nieuw huis. (nr. 45)

Ook aan de andere kant van de molen was de schade groot. De grote schuur van de familie Andeweg is volledig verdwenen en de kleine schuur waarin ook de maalderij heeft gezeten was zwaar beschadigd. Een stuk verderop sond ook de Meestoof, een mooie houten schuur welke voor een groot deel werdt vernield. Deze Meestoof is echter nooit meer hersteld en op de plaats hiervan is niks meer teruggezet.


De zwaar beschadigde schuur van de familie Andeweg. (nr. 37)


Het huis van de toenmalige bewoners familie v/d Jagt lijkt de grote dans te zijn ontsprongen
Het huis is er nog steeds en links hiervan is tegenwoordig de ingang van de voetbalvelden.
(nr.33)

Niets is minder waar. Ook dit huis was flink beschadigd aan de achterzijdeDe Meestoof (meest links) waarvan er niet veel meer over is. Na de ramp is de schuur
ook verdwenen. De witte vlek naast de schuur is een kat die nog even een inspectie uitvoerd.
(Had nu nr.31 geweest)

Nogmaals de Meestoof maar dan helemaal. Hier is de schade goed zichtbaar
Home